051 61 32 05 - 0475 444 856
Voorwaarden

Sega-Meat NV
Ricksteenweg 23B
8750 Zwevezele
BE 0456 813 085

De facturen zijn contant betaalbaar te Zwevezele.
Klachten moeten binnen de 24 uren na de levering van de goederen telefonisch bekend gemaakt worden en binnen de 3 dagen schriftelijk bevestigd worden, zoniet worden zij als onbestaande beschouwd.

Ingeval van niet betaling van de factuur op de vervaldag, zal het bedrag ervan ambsthalve verhoogd worden met een intrest van 1,5% per maand, zonder voorafgaande ingebrekestelling.

Daarenboven zal, ingeval van niet betaling op de vervaldag, het verschuldigd bedrag verhoogd worden met 15%, onverminderd alle kosten, ten titel van konventioneel strafbeding, zonder dat een ingebrekestelling vereist is.

Voor geschillen is uitsluitend de Rechtbank van Brugge bevoegd.